جستجو در سایت

عضویت / ورود

مزایای عضویت

رادیو آرمانشهر بانک مقالات آژانس عکس
صفحه اصلی
اخبار معماری
آژانس عکس
بانک مقالات
نمایه نشریات
بانک پایان نامه ها


بازتاب در رسانه ها / برنامه های سال 1392


فراخوان مسابقه طراحی سردر و جداره شهری حوزه هنری

مسابقه طراحی سردر و جداره شهری حوزه هنری به کوشش گروه آرمانشهر حوزه هنری برگزار می شود.بر اساس فراخوان گروه آرمانشهر، توجه به رسالت فرهنگی و هنری حوزه هنری، لحاظ وجه نمادین نشان و نام این سازمان و و توجه به فضاهای بیرونی و درونی و نورپردازی شب در ... ادامه ...