جستجو در سایت

عضویت / ورود

مزایای عضویت

رادیو آرمانشهر بانک مقالات آژانس عکس
صفحه اصلی
اخبار معماری
آژانس عکس
بانک مقالات
نمایه نشریات
بانک پایان نامه ها


بانک مقالات / معماری داخلی


معماری داخلی وفضامندی

فرهاد احمدی-چکیده:طراحی داخلی در طول تاریخ به واسطه میزان دانش انسان ، شناخت مسائل فنی ، مصالح و امکانات صورت های مختلفی یافته است.مثلاً کندها ، که جزء اولین دخل و تصرفات بشر در طبیعت بوده است را می توان جزء نخستین فضاهای داخلی دانست . این فضاها ... ادامه ...


هنر معماری و بهداشت روانی

دکترجابرعناصری-وقتی از کنار برکه ها و آب انبارهای استوار بر چهل پلکان رد می شدی، نسیم خنکای آب ترا فرا می خواند تا سر و صورت به زیر آب هم چون اشک چشم پاک، پاک بشویی و جان دیگر بیابی.گذرها با مغازه بسیار و لرزان در معرض آوای طوافان و جارهای آنها، ... ادامه ...


رنگ درمانی

رنگ درمانی

سولماز فاضل مطلق-بدون رنگ و سایر عوامل طبیعت نظیر آن من زندانی دنیای تاریک مطلق و سیاهی بی حد و حصر بودم بنابراین بر طبق این اصل که در سرشت پدیده های جهان میل به ترقی و تکامل نهفته است اندیشه ها و تصورات ذهنی من نیز نمی توانستند با رنگ بیگانه بمانند. ... ادامه ...