جستجو در سایت

عضویت / ورود

مزایای عضویت

رادیو آرمانشهر بانک مقالات آژانس عکس
صفحه اصلی
اخبار معماری
آژانس عکس
بانک مقالات
نمایه نشریات
بانک پایان نامه ها


هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی اسلامی یکی از مهمترین بندهای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظ الله) در برنامه پنجم توسعه است که تاکنون با غفلت های زیادی مواجه بوده است. طی سی سال گذشته به برکت نویسندگان، شاعران، و هنرمندان وفادار به انقلاب، جریان اندیشه و هنر انقلاب اسلامی در شاخه های ادبیات، هنرهای تجسمی و سینما بیشتر تبلور یافت. اما اکنون که در طلیعه دهه پیشرفت و عدالت قرار گرفته ایم شایسته است تا این نهال روئیده در فضای انقلاب ریشه های خود را در ساحت هنر معماری نیز گسترش دهد و ریشه دواند.

بر این اساس مرکز معماری حوزه هنری با هدف حرکت به سوی آرمانشهر ایرانی اسلامی و کمک به رسانیدن اندیشه، تفکر و تمدن اسلامی به جایگاهی متناسب و نیز دست یافتن به هویتی مستقل در هنر و معماری در انقلاب اسلامی تاسیس شد.
چشم انداز مرکز معماری حوزه هنری بستر و جریان سازی موثر جهت ترویج اندیشه اسلامی در حوزه معماری ایرانی و به نوبه آن حضور فعال در جامعه معماری، پرورش هنرمندان متعهد، تولید آثار نمونه و فاخر در زمینه هنر و معماری جهت نیل به مکتب معماری و شهرسازی انقلاب اسلامی می باشد.