دیدار با معماری ایرانی – آسمانه در معماری ایران

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
برگزار کننده: مرکز معماری اسلامی با مشارکت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد آسمانه در معماری ایران محتوای نشست : گذری بر…
25
رایگان!

عکاسی تخصصی معماری

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
برگزار کننده: مرکز معماری اسلامی با مشارکت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد عکاسی تخصصی معماری مدرس: استاد صادق میری زمان برگزاری:…
17
250,000 تومان

سلسله نشست های علمی و تخصصی الفبای آبادی -نشست دوم

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
سلسله نشست های علمی و تخصصی الفبای آبادی -نشست دوم برگزار کننده: مرکز معماری اسلامی مدرس دکتر الهام فلاح |…
24
رایگان!

وبینار- آنلاین واقع نمایی تا استعاره در منظر یادمانی جنگ

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
وبینار- آنلاین واقع نمایی تا استعاره در منظر یادمانی جنگ معماری یادمان برگزار کننده: مرکز معماری اسلامی حوزه هنری مدرس…
57
رایگان!

سلسله نشست های علمی و تخصصی الفبای آبادی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
سلسله نشست های علمی و تخصصی الفبای آبادی برگزار کننده: -مرکز معماری اسلامی -انجمن علمی دانشجویی مطالعات معماری ایران دانشکدگان…
66
رایگان!

وبینار آنلاین- آریانا (معماری افغانستان)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
وبینار آنلاین آریانا (معماری افغانستان با تاکید بر خاستگاه ها، اندیشه هاو گرایش ها) برگزار کننده: مرکز معماری اسلامی حوزه هنری…
34
رایگان!

نشست علمی دزفول شهر آجر (نشست و وبینار)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
نشست علمی دزفول شهر آجر (زیباترین شهر آجری جهان) برگزار کننده: مرکز معماری اسلامی حوزه هنری مدرس استاد غلامرضا نعیما…
52
رایگان!

کارگاه اوریگامی و معماری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
کارگاه اوریگامی و معماری  توسط مرکز معماری اسلامی،حوزه هنری برگزار می شود قرار معماری (کارگاه های رایگان در اول هرماه)…
93
رایگان!