کارگاه آموزشی رنگ و رنگدانه (دور دوم)

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی برگزار میکند کارگاه آموزشی رنگ و رنگدانه آموزش استخراج…
0
450,000 تومان

کارگاه آموزشی رنگ و رنگدانه

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی برگزار میکند کارگاه آموزشی رنگ و رنگدانه آموزش استخراج…
0
450,000 تومان