کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – سی و یکمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه کاری و کارشناس…
12
2,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره پیشرفته – ششمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره پیشرفته - ششمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
1
3,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره متوسطه – چهارمین دوره (کد عصر)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره متوسطه - چهارمین دوره (کد عصر) در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش…
5
2,500,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره متوسطه – چهارمین دوره ( کد صبح )

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره متوسطه - چهارمین دوره ( کد صبح ) در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود…
8
2,500,000 تومان

کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – سی اٌمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه کاری و کارشناس…
7
2,000,000 تومان

کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – بیست و نهمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه کاری و کارشناس…
12
2,000,000 تومان
11
2,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
کارگاه  آینه کاری دوره پیشرفته در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه کاری و…
7
3,000,000 تومان