13%
تخفیف

کارگاه شناخت و طراحی کاشی هفت رنگ (شناخت و طراحی)

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برگزار می‌کند. موضوع: شناخت و طراحی کاشی…
0
650,000 تومان

کارگاه شناخت و طراحی کاشی هفت رنگ (طرح تا ساخت)

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برگزار می‌کند. موضوع: شناخت و طراحی کاشی…
0
350,000 تومان