آموزش خط کوفی چهارمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی- چهارمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط…
21
600,000 تومان

آموزش خط کوفی – حضوری

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی- حضوری در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
12
600,000 تومان

کارگاه یکروزه اجرای خط بنایی به شیوه کلاژ

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
کارگاه یکروزه اجرای خط بنایی به شیوه کلاژ در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس استاد حمیدرضاکشاورزی میاندشتی | مدرس…
14
150,000 تومان

آموزش خط کوفی حضوری

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
آموزش خط کوفی حضوری در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
13
500,000 تومان

آموزش خط کوفی آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
آموزش خط کوفی آنلاین در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
21
500,000 تومان

کارگاه “آموزش کتیبه نویسی با خط کوفی و بنایی”

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برگزار می‌کند. موضوع: «آموزش کتیبه نویسی با…
0
100,000 تومان