کارگاه آموزش طراحی و معماری به روش کلاژ

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی برگزار میکند: کارگاه آموزش طراحی و معماری به روش…
0
250,000 تومان

کارگاه مشق خلق و خیال

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در کارگاه آموزشی – پرورشی مشق خلق و خیال، کسب آمادگی جهت…
0
270,000 تومان