کارگاه خوانش تا نقد در عکاسی معماری

بدون امتیاز 0 رای
55,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کارگاه "خوانش تا نقد در عکاسی معماری" مرکز معماری اسلامی کارگاه عکاسی…
0
55,000 تومان

کارگاه خوانش تا نقد در عکاسی معماری

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ کارگاه "خوانش تا نقد در عکاسی معماری" مرکز معماری اسلامی کارگاه عکاسی…
0
80,000 تومان