«کارگاه نظری و عملی روش‌های اجرای طاق در معماری تاریخی ایران»

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی با همکاری پژوهشکده معماری خاک اصفهک برگزار می کند:…
0
1,900,000 تومان

کارگاه طراحی با زبان تاریخی معماری ایران

بدون امتیاز 0 رای
195,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برگزار می‌کند: کارگاه طراحی با زبان تاریخی…
0
195,000 تومان