ترم دوم کارگاه آموزش تکنیک های رنگی لعاب

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ برگزارکننده:  مرکز معماری اسلامی ترم یک کارگاه آموزش مبانی، شناخت و ساخت…
0
450,000 تومان

ترم یک کارگاه آموزش مبانی، شناخت و ساخت لعاب

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ برگزارکننده:  مرکز معماری اسلامی ترم یک کارگاه آموزش مبانی، شناخت و ساخت…
0
450,000 تومان