کارگاه هنر آینه‌کاری در معماری ایران( مقدماتی )

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
کارگاه هنر آینه‌کاری در معماری ایران( مقدماتی ) در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
19
1,200,000 تومان

آموزش آینه کاری پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
مدرسین آموزش آینه کاری پیشرفته ( پیشرفته) را مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می کند سیاوش طرزی| استاد آینه کاری…
0
2,000,000 تومان

کارگاه آموزش هنر آینه‌کاری در معماری ایران( مقدماتی )

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
کارگاه آموزش هنر آینه‌کاری در معماری ایران( مقدماتی ) در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی|…
22
1,200,000 تومان

کارگاه آموزش هنر آینه‌کاری در معماری ایران( پیشرفته)

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می کنند: کارگاه آموزش هنر آینه‌کاری در معماری ایران( پیشرفته) مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
7
2,000,000 تومان

کارگاه آموزش هنر آینه‌کاری در معماری ایران( مقدماتی )

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می کنند: کارگاه آموزش هنر آینه‌کاری در معماری ایران( مقدماتی ) مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
21
750,000 تومان

دوره شناخت و ترسیم طاق و گنبد در معماری ایران

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برگزار می‌کند. موضوع: مدل سازی سه بعدی…
0
150,000 تومان

«کارگاه نظری و عملی روش‌های اجرای طاق در معماری تاریخی ایران»

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی با همکاری پژوهشکده معماری خاک اصفهک برگزار می کند:…
0
1,900,000 تومان