کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – سی و سومین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - سی و سومین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
0
2,000,000 تومان

آموزش خط کوفی مقدماتی- هشتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی مقدماتی- هشتمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه…
1
600,000 تومان

دوره طراحی معماری نظام مهندسی (پایه 3)

بدون امتیاز 0 رای
2,800,000 تومان

دوره ی آموزش آنلاین طراحی معماری نظام مهندسی
با حضور اساتید برجسته کشور

3
2,800,000 تومان

کارگاه آینه کاری پیشرفته – هفتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
کارگاه آینه کاری پیشرفته - هفتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
0
3,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری متوسطه – هفتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری متوسطه - هفتمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه…
4
2,500,000 تومان

آموزش خط کوفی- پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
آموزش خط کوفی- پیشرفته در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
12
800,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره متوسطه – پنجمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره متوسطه - پنجمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
12
2,500,000 تومان

کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – سی و دومین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - سی و دومین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
12
2,000,000 تومان