کارگاه “آموزش کتیبه نویسی با خط کوفی و بنایی”

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برگزار می‌کند. موضوع: «آموزش کتیبه نویسی با…
0
100,000 تومان