کارگاه آموزش هندسه و نقوش گره چینی در هنر و معماری ایران

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برگزار می‌کند. موضوع: کارگاه آموزش هندسه و…
0
100,000 تومان

دوره شناخت و ترسیم طاق و گنبد در معماری ایران

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی حوزه هنری برگزار می‌کند. موضوع: مدل سازی سه بعدی…
0
150,000 تومان

«کارگاه نظری و عملی روش‌های اجرای طاق در معماری تاریخی ایران»

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی با همکاری پژوهشکده معماری خاک اصفهک برگزار می کند:…
0
1,900,000 تومان