آموزش خط کوفی مقدماتی- هشتمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی مقدماتی- هشتمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه…
1
600,000 تومان

آموزش خط کوفی- پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان
آموزش خط کوفی- پیشرفته در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
12
800,000 تومان

آموزش خط کوفی- مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی- مقدماتی در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
10
600,000 تومان

ورکشاپ سفال نویسی کوفی – حضوری

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
ورکشاپ سفال نویسی کوفی - حضوری در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه…
22
600,000 تومان

آموزش خط کوفی چهارمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی- چهارمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط…
21
600,000 تومان

آموزش خط کوفی – حضوری

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی- حضوری در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
12
600,000 تومان

آموزش خط کوفی حضوری

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
آموزش خط کوفی حضوری در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
13
500,000 تومان

آموزش خط کوفی آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
آموزش خط کوفی آنلاین در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
21
500,000 تومان