17%
تخفیف

ورکشاپ هندسه متغیر (طراحی تا ساخت)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی برگزار می کند: ورکشاپ هندسه متغیر (طراحی تا ساخت)…
0
250,000 تومان
18%
تخفیف

کارگاه آموزشی طراحی و ساخت مقرنس

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی برگزار می کند: کارگاه آموزشی طراحی و ساخت مقرنس…
0
450,000 تومان

کارگاه آموزشی سبک شناسی و آموزش رسم‌گره‌های دوره سلجوقی

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ مرکز معماری اسلامی برگزار می کند: کارگاه آموزشی سبک شناسی و آموزش…
0
220,000 تومان

کارگاه آموزشی پنجره‌های ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
220,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ برگزارکننده:  مرکز معماری اسلامی کارگاه آموزشی پنجره‌های ایرانی ترسیم هندسه نقوش گره‌های…
0
220,000 تومان

کارگاه آموزش کاربردی از نظر تا عمل در معماری معاصر ایران

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ برگزارکننده:  مرکز معماری اسلامی کارگاه آموزش کاربردی از نظر تا عمل در…
0
400,000 تومان

کارگاه آموزش هنرگچبری(دوره‌های ایلخانی، صفوی و قاجار)

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ برگزارکننده:  مرکز معماری اسلامی کارگاه آموزش هنرگچبری(دوره‌های ایلخانی، صفوی و قاجار) برنامه‌های…
0
450,000 تومان

کارگاه آموزشی طراحی سنتی پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ برگزارکننده:  مرکز معماری اسلامی ترم یک کارگاه آموزش مبانی، شناخت و ساخت…
0
300,000 تومان

ترم دوم کارگاه آموزش تکنیک های رنگی لعاب

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ برگزارکننده:  مرکز معماری اسلامی ترم یک کارگاه آموزش مبانی، شناخت و ساخت…
0
450,000 تومان