گذر و درنگ در معماری ایران -یاسوج

گذر و درنگ در معماری ایران درنگی با عشایر یاسوج در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس -دکتر محمدرضا اولیا…
0
2,300,000 تومان

آموزش خط کوفی چهارمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی- چهارمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط…
21
600,000 تومان

آموزش خط کوفی – حضوری

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی- حضوری در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
12
600,000 تومان

گذر و درنگ در معماری ایران

گذر و درنگ در معماری ایران در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس گذر و درنگ در معماری ایران استاد…
34
500,000 تومان

کارگاه یکروزه اجرای خط بنایی به شیوه کلاژ

بدون امتیاز 0 رای
150,000 تومان
کارگاه یکروزه اجرای خط بنایی به شیوه کلاژ در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس استاد حمیدرضاکشاورزی میاندشتی | مدرس…
14
150,000 تومان

آموزش خط کوفی حضوری

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
آموزش خط کوفی حضوری در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
13
500,000 تومان

آموزش خط کوفی آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
آموزش خط کوفی آنلاین در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط و…
21
500,000 تومان