کارگاه آینه کاری دوره پیشرفته – ششمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره پیشرفته - ششمین دوره در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد…
0
3,000,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره متوسطه – چهارمین دوره (کد عصر)

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره متوسطه - چهارمین دوره (کد عصر) در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش…
1
2,500,000 تومان

کارگاه آینه کاری دوره متوسطه – چهارمین دوره ( کد صبح )

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
کارگاه آینه کاری دوره متوسطه - چهارمین دوره ( کد صبح ) در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود…
1
2,500,000 تومان

دوره طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی – دومین دوره

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان
دوره طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی در مرکز معماری اسلامی برگزار می شود مدرس نیما نصر | معمار، طراح و…
0
900,000 تومان

کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – سی اٌمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه کاری و کارشناس…
5
2,000,000 تومان

آموزش خط کوفی چهارمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
آموزش خط کوفی- چهارمین دوره در مرکز معماری اسلامی برگزار می‌کند. مدرس همایون مقدس | استاد و پژوهشگر حوزه خط…
19
600,000 تومان

کارگاه آینه‌کاری مقدماتی – بیست و نهمین دوره

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
کارگاه آینه‌کاری مقدماتی - در مرکزمعماری اسلامی حوزه هنری برگزار می شود مدرسین سیاوش طرزی| استاد آینه کاری و کارشناس…
11
2,000,000 تومان
3
2,200,000 تومان