• پروانه اشتغال به کار پایه 3 با صلاحیت طراحی و نظارت و اجرای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
  • مدرس اتوکد به مدت 6 سال
  • مدرس طراحی فاز یک و دو و ضوابط شهرداری و نظام
  • مسلط به متره و برآورد و تهیه لیستوفر اجرایی
  • مسلط به تهیه و ارایه صورت وضعیت
  • 10 سال سابقه طراحی پروژه های مسکونی، درمانگاهی، صنعتی، اداری وآموزشی و تجاری و ورزشی و…
  • طراحی بیش از 600 هزار متر کار فاز 2 در مناطق 22 گانه تهران
  • طراحی بیش از 700 هزار متر کار فاز 1 در سراسرکشور