گرافیست و عکاس ، رئیس سابق کمیته کنفرانس( MCC ) شبکه طراحان گرافیک ایران
عضو سابق هیئت مدیره شبکه طراحان گرافیک ایران ، عکاس و مشاور هنری آستانه مقدسه قم ، مدیریت مرکز هنری Solitude
عضو رسمی شبکه طراحان گرافیک ایران
عضو رسمی کلوپ فوکوس (نماینده ” فیاپ : فدراسیون بین المللی هنر عکاسی”در ایران)
عضو باشگاه عکاسان جوان
عضو رسمی فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فرانسه . .
دارای مدارک تخصصی : گواهینامه تخصصی آکادمی Oxford Cert انگلستان ، گواهینامه تخصصی آکادمی TCKIT آلمان، گواهینامه تخصصی آکادمی DNW اتریش ، گواهینامه تخصصی آکادمی QAL انگلستان ، گواهینامه تخصصی آکادمی ICS کانادا، گواهینامه تخصصی آکادمی Europe CIP آلمان