با بیش از ۲۵سال تجربه طراحی، اجرا و تدریس هنرهای سنتی و اسلامی