سوابق تحصیلی

– (۱۳۶۵-۱۳۷۱) کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق شغلی

– مدیر عامل مهندسان مشاور عمارت خورشید از سال ۱۳۷۶ تا کنون
– همکاری با مهندسان مشاور باوند در سالهای ۱۳۷۶- ۱۳۷۱ با سمت همکار طراحی و مدیر پروژه
– همکاری با مهندسان مشاور عرصه در سالهای ۱۳۷۱- ۱۳۶۹ با سمت همکار طراحی و مدیر پروژه

گزیده ای از فعالیت های حرفه ای

– مدیر طرح مرمت و باززنده سازی کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه قزوین، مهندسان مشاور عمارت خورشید، ۱۳۹۲
– مدیر طرح مرمت و ساماندهی مسجد جامع نو شیراز، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۱۳۹۲
– مدیر طرح مرمت آرکئولوژیک مسجد جامع فرومد (سمنان) ، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۲- ۱۳۹۱
– مدیر طرح مرمت و احیا کاخ مسعودیه تهران، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۲- ۱۳۹۰
– مدیر طرح احیا و ساماندهی گورستان تاریخی ابن بابویه شهر ری، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۱- ۱۳۸۹
– مدیر طرح مرمت و باززنده سازی سرکنسولگری انگلستان در خلیج فارس (بوشهر)، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۲- ۱۳۹۱
– مدیر طرح مرمت و استحکام بخشی تکیه تاریخی امیرچقماق یزد، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۲- ۱۳۹۱
– مدیر طراحی مجتمع فرهنگی، تجاری و خدماتی تهران قدیم در کیش، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۲- ۱۳۹۱
– مدیر طراحی مجتمع فرهنگی، تجاری و اداری حاج چروک قزوین، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۲- ۱۳۹۱
– مدیر طرح مرمت و احیاء بازارچه عودلاجان تهران، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۲- ۱۳۹۱
– مدیر طرح مرمت، ساماندهي و احیاء بازار شیخ علاالدوله سمنان، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۲- ۱۳۹۰
– مدیر طرح تعمیرات و مرمت ساختمان بانک تجارت شعبه مرکزی اصفهان، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۱- ۱۳۹۰
– مدیر طرح تعمیرات و مرمت ساختمان بانک تجارت واقع در میدان امام خمینی تهران، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۱- ۱۳۹۰
– مدیر طرح مرمت و احیاء و نظارت بر اجرا پروژه دروازه ارگ سمنان ، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۱- ۱۳۸۹
– مدیر طرح مسستند نگاری و طرح مرمت و باززنده سازی بازار تاریخی تبریز، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۸۹-۱۳۸۷
– مدیر طرح مرمت و احياء مجموعه تاريخي چشمه علي دامغان، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۸۹-۱۳۸۷
– مدیر طرح مستند نگاري، آسيب شناسي و طرح حفاظت بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي جهت ثبت در فهرست جهاني، عمارت خورشید، سال ۸۹-۱۳۸۷
– مدیر طرح مستند نگاري بازار تاریخی جهت ثبت در فهرست جهاني، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۸۹-۱۳۸۷
– مدیر طرح مطالعه و طراحی مرمت سراهای بازار زنجان، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۸۸-۱۳۸۷
– مدیر طرح مطالعات احياي زنجانرود در محدوده شهر زنجان (حد فاصل پل اتوبان زنجان – تبريز تا پل كمربندي جنوبي زنجان)، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۹۰- ۱۳۸۸
– مدیر طرح مرمت و احیای عمارت پست رشت ، مهندسان مشاور عمارت خورشید،سال ۱۳۸۷- ۱۳۸۸
– مدیر طرح مرمت و احیای سردر قلعه نعمت آباد، مهندسان مشاور عمارت خورشید،سال ۱۳۸۷- ۱۳۸۸۱۳۸۸
– مدیر طرح مطالعه و مرمت و احیاء عمارت پست میدان شهرداری رشت، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۸۹-۱۳۸۸
– مدیر طرح بهسازي خيابان سپه قزوين، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۸۷-۱۳۸۵
– مدیر طرح مرمت و باززنده سازی سرای بهشتیان بازار قزوین، مهندسان مشاور عمارت خورشید، سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹
– ….
– مدیر طرح مرمت مجلس شوراي ملي سابق، مشاور سازمان مسکن و شهرسازی، سال ۸۲- ۱۳۸۰
– مدیر طرح محور فرهنگي تاريخي شهر تبريز، مهندسان مشاور عرصه، سال ۱۳۷۰
– مدیر طرح مرمت مسجد سپهسالار، مهندسان مشاور باوند، سال ۸۴- ۱۳۸۲

سوابق تدریس

– استاد مدعو دانشگاه تهران و سخنران در گروه معماری و مرمت پردیس هنرهای زیبا از سال ۱۳۸۹ تا کنون
– استاد مدعو دانشکده مرمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال ۱۳۹۰ تا کنون
– استاد مدعو دانشگاه علم و صنعت نیم‎سال اول از سال ۱۳۸۶تاکنون