تحصیلات:

کارشناسی طراحی صنعتی – دانشگاه هنر تهران 1369 ﺗﺎ 1375

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی – دانشگاه هنر تهران 1375 ﺗﺎ 1378

تجربیات کاری:
طراح صنعت مستقل

زمینه های کاری:
طراحی روشنایی

تجربیات آموزشی:
مدرس دانشگاه های هنر تهران، الزهرا، پارس و هنر اسلامی تبریز

ﺳواﺑﻖ ﮐﺎری:

 • مدیر عامل و سهامدار شرکت خانه طراحان آزاد – 1378 تا امروز
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 1379 تا 1384
 • بنیان گذار همکار و سهامدار برند متالکس-صنعت روشنایی 1386 تا کنون
 • بنیان گذار و سهامدار برند ترید لوم – صنعت روشنایی 1392 تا کنون
 • مشاور و همکاری تجاری شرکتهای تابشگران نور، میران نور گستر، متالکس، رنوس و …
 • عضو هیات مدیره انجمن طراحان صنعتی
 • عضو انجمن مهندسین روشنایی
 • عضو افتخاری انجمن طراحان روشنایی

کتاب ها:

 • ملکه – فرهنگسرای میردشتی – 1384 – برنده کتاب متفاوت سال.
 • طراحی صنعتی، یک دعوت برای تغییر – فرهنگسرای میردشتی – 1391 – برنده کتاب سال طراحی صنعتی.
 • معنای فرم – فرهنگسرای میردشتی – 1393 – برنده کتاب سال طراحی صنعتی.