با بیش از سی سال سابقه در زمینه طراحی و تولید کاشی هفت رنگ در داخل و خارج از کشور